Provozní řád

Autorizované spinning® centrum SPINNING RADLICE s.r.o. 

Radlická 298/105, 150 00 Praha 5, IČO 243 00 071, Provozovatel Petr Libich


Pravidla rezervačního systému: 

Objednávat se můžete nejlépe přes on-line rezervační systém (dále už jen RS), popř. telefonicky na 775 666 005.

Jako nový klient se zaregistrujete a tím si založíte vlastní účet, v němž si může zakoupit vstup či permanentku online. Poté se už můžete rezervovat na libovolné lekce v rozvrhu RS. Objednanou permanentku jste povinen uhradit při první návštěvě centra a  zároveň jste - jako každý registrovaný uživatel - povinen vyzvednout si na recepci zákaznickou kartu (výměnou za zálohu 70 Kč), na kterou máte možnost uplatnit slevy při zakoupení permanentky či jednorázového vstupného. Bez zkáznické karty vam bude účtován poplatek za odbavení na lekci 10kč.

Upozornění: Každá permanentka je časově omezená v závislosti na počtu vstupů a uhrazené částce. Týden před vypršením platnosti je na e-mail, vámi vyplněný při registraci, automaticky zasíláno upozornění o končící platnosti permanentky.

Datum platnosti permanentky nelze samovolně prodloužit! Platnost  a slevu můžete změnit pouze zakoupením nové permanentky před koncem platnosti té stávající. Nová permanentka vždy přepisuje platnost a slevu té stávající. Nákup lze provést on-line v RS nebo přímo na recepci.

Při zrušení rezervace 12 hodin před začátkem lekce se kredity automaticky přičítají zpět na váš účet. Chcete-li zrušit lekci v době kratší 12 hodin, vaše místo automaticky padá do burzy. Po naplnění kapacity volných míst a rezervaci dalšího klienta se vám kredity přičtou zpět.

Rušení rezervací nejlépe přes on-line RS či telefonicky. Mail ani SMS nejsou akceptovány.

Pokud nepřijdete na rezervovanou lekci nebo vaše lekce zůstala v burze, je pro nás řádně vyčerpána.

Kreditové permanentky jsou přenosné, tedy je možná rezervace pro více lidí na jeden účet.

VIP permanentky tj. měsíční neomezené vstupné jsou nepřenosné na jinou osobu.

 

Návštěvní řád

Každý návštěvník areálu Spinning Radlice je povinnen seznámit se s návštěvním řádem a chovat se v jeho souladu. Uhrazením vstupného dle platného ceníku s tímto řádem vyjadřuje plný souhlas.

Každý návštěvník - neregistrovaný / registrovaný - je povinen ohlásit svůj příchod na recepci, kde si nejpozději 5 min. před začátkem lekce musí vyzvednout klíč od skříňky. Na klíčku je připevněn čip, který se nepatřičným zacházením s klíčkem může zničit. V takovém případě je každý z klientů povinnen uhradit na recepci 40 Kč.   

 

V prostorách Spinning® sálu je přísně zakázáno kouření a užívání omamných látek.

Návštěvníci spinning ® centra jsou povinni udržovat čistotu a pořádek, dále nosit čisté oblečení, aby svým zápachem neobtěžovalo ostatní.
 

Spinning®:

Na spinner®  je zakázáno chodit bez pevné obuvi.

Na sál se chodí pouze v čistých botách nikoli zvenku.

Každý účastník lekce je povinen nahlásit instruktorovi jakékoli zdravotní problémy, které by ho omezovaly nebo bránily v zúčastnění lekce.

Účastník spinning ®  dbá pokynů instruktora ohledně nastavení spinneru a bezpečného dodržování zásad techniky jízdy i pitného režimu.

Klíč od šaten si klient vyzvedne nejpozději 5 minut před začátkem lekce, je-li tomu jinak, může být jeho místo bez náhrady postoupeno jinému zákazníkovi.

Provozovatel si vyhrazuje právo změnu instruktora dané lekce, změnu  začátků lekce a případné zrušení lekce buď z důvodu vyšší moci, nebo nesplnění minimálního počtu rezervovaných (min. 3 klienti). Provozovatel se zavazuje vyrozumět klienta o zrušení lekce na přiložený kontakt v RS. Účastník ve vlastním zájmu sleduje aktuální rozvrh, který bude na webových stránkách v online rezervacích.

Dodatek: 

Ceny jsou platné vždy dle aktuální nabídky pro dané období. (Provozovatel si vyhrazuje právo ceny upravovat podle vlastních potřeb).