Rezervace

* Na recepci se prosím nahlašte nejpozději 5 minut před začátkem hodiny,
  jinak může být vaše kolo postoupeno jinému klientovi.

* Rezervaci je možné zrušit nejpozději 12 hodin před začátkem lekce,
  pak získáte zpět kredit, který vám byl za rezervaci odečten.

* Při pozdním zrušení rezervace se vaše místo dostane do tzv. BURZY a pokud
  jej využije jiný klient, kredit vám bude přičten zpět.

* Pokud vaše místo nebude udáno v burze nebo se nedostavíte na hodinu,
  kredit zůstává odečten.

Účet:

Heslo: